Van Steen en Staal organiseert uw

nieuwbouw- en renovatieprojecten

Utiliteitsbouw • Woningen • Zorg • Monumenten

betrouwbaar, snel, professioneel en creatief


Lopende projecten:

Renovatie Hijmans van de Berggebouw, UMC Utrecht
Restauratie woonhuis Veerhaven, particuliere opdrachtgever
Renovatie en restauratie Notarieel Archief, iov TeKa Groep

Herontwikkeling voormalige A-vleugel tot hotel, iov TeKa Groep
Wat is goede architectuur?

Om architectuur meetbaar te maken, heb ik de kwaliteitsaspecten van architectuur benoemd. Er zijn drie aspecten, negen deelaspecten en zevenentwintig sub-deelaspecten beschreven. In dit artikel zet ik deze aspecten om in een checklist voor het beoordelen van architectuur.

Wat is goede architectuur, deel 5,11-12-2019.pdf


Referenties

Rijksvastgoedbedrijf

Projectmanagement van renovatieprojecten in diverse gevangenissen: brandveiligheid, beveiliging, interne verbouwingen en klimatologische verbeteringen.

Spangesekade

Ontwikkeling van kantoorruimten voor eigen rekening en risico. Op deze plek waren tot 2011 alleen garagebedrijven gevestigd. Na de drie units van Van Steen en Staal volgden er meer, waardoor de kade nu een bloeiend stukje Rotterdam-West is.

Havenbedrijf Rotterdam

Technisch vastgoedmanagement en organisatie van enkele projecten. De Onderzeebootloods bijvoorbeeld, waar ik twee jaar achtereen heb geholpen bij de totstandkoming van een tentoonstelling van museum Boijmans.

Woonstad

Maken van een voorstel voor de winkelgevels op de Kruiskade, in opdracht van de Alliantie West-Kruiskade.

Tot 2006 ook technisch beheer van de omvangrijke woningportefeuille.

Universiteit Utrecht

Verbeteren van de elektrische veiligheid van de gebouwen van de Universiteit. De vastgoedportefeuille omvat circa 150 gebouwen, die in een periode van 3 jaar moeten gaan voldoen aan de laatste normen.

BAM Wonen

Projectmanagement van diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten, van initiatief tot overdracht aan projectleider realisatie. Opdrachtgevers waren onder andere AM, Blauwhoed en een stichting voor ouderenhuisvesting.

IPD Opleidingen

Docent Bouwkunde voor de opleiding Makelaardij OG. Het vak Bouwkunde is één van de 6 verplichte vakken. De lesstof omvat 1600 bladzijdes en wordt in 8 cursusdagen overgebracht aan de studenten, die over zeer verschillende achtergrondkennis beschikken.

Gezondheidscentra Mariastraat en Mathenesserlaan

Voor de interne verbouwingen hebben we met een team van Vastgoedmeesters zowel ontwerp als projectmanagement verzorgd. Ook de onderhandelingen met de verhuurder en het opstellen van de meerjarenbegrotingen zijn door ons verzorgd.


Over Van Steen en Staal

Van Steen en Staal is in 2007 opgericht met als doel professioneel projectmanagement aan te bieden
aan vastgoedeigenaren. Projectmanagement is een complex vak, waarin het naast vakkennis aankomt op goeie communicatie en documentatie.

U kunt mij inhuren op interimbasis of voor een specifiek project. En wanneer u meer capaciteit nodig heeft, staan de mensen van Vastgoedmeesters altijd paraat.

Neem gerust contact op via 06 44 750 111 of via nienke@vansteenenstaal.nl als u meer wilt weten.


Over mezelf:
In 1998 studeerde ik af aan de TU Delft. Direct na mijn studie ben ik aan de slag gegaan als projectleider. Inmiddels heb ik dat ruim 23 jaar voor diverse organisaties gedaan.

Opdrachtgevers doen mij het meeste plezier met complexe projecten. Daarin moet je doorgaan totdat de juiste informatie boven water is, totdat de juiste partijen bij elkaar zitten en totdat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. Als dat lukt is de voldoening groot.

Sinds 2007 heb ik vanuit mijn bedrijf Van Steen en Staal op inhuurbasis gewerkt, om de vraag van grote organisaties naar flexibiliteit te beantwoorden. Flexibele teams van precies de juiste specialisten hebben de toekomst. Om die reden heb ik in 2008 stichting Vastgoedmeesters opgericht, een netwerkorganisatie van zelfstandigen in de vastgoedbranche. Wij werken samen wanneer het nodig is, en alleen wanneer het kan.      Ir. Nienke Ris

Van Steen en Staal
Mathenesserlaan 416
3023 HE Rotterdam
06 44 750 111
nienke@vansteenenstaal.nl