Van Steen en Staal organiseert uw

nieuwbouw- en renovatieprojecten


Utiliteitsbouw • Woningen • Zorg • Monumenten

Onze werkwijze: betrouwbaar, snel, professioneel en creatief

Wat is goede architectuur? deel 5 - Conclusies

In deze reeks artikelen staat de vraag centraal, hoe kwaliteit in architectuur te beoordelen is. Het beantwoorden van die vraag is belangrijk. Niet alleen omdat de levensloop van architectuurstudenten er mede door bepaald wordt, maar ook omdat er grote commerciële belangen mee gemoeid zijn. En tenslotte omdat we als gebouwgebruikers gebaat zijn bij de hoogst mogelijke architectonische kwaliteit.

Lees meer

Wat is goede architectuur? Deel 4 - Venustas

In dit vierde artikel over architectonische kwaliteit gaat het over het aspect Schoonheid. Dit lijkt een niet meetbaar begrip, maar dat is maar deels het geval. Er zijn immers gebouwen die bijna iedereen mooi vindt (Amsterdamse grachtenpanden, jaren '30 woningen of functionalistische witte villa's) en gebouwen die bijna niemand mooi vindt (gebouwen op jaren '80 bedrijventerreinen). Waar zit dat verschil in?

Lees meer

Wat is goede architectuur? Deel 3 - Utilitas - waarmee we het de gebruiker naar de zin maken

De belangrijkste reden om te bouwen, is dat we een bepaalde activiteit willen gaan ontplooien. Wonen, kunst laten zien, gevangenen opsluiten of in een trein stappen. Toch blijkt na oplevering wel eens dat de beoogde functie niet helemaal goed in het gebouw past. Er is iets mis gegaan, maar wat?

Lees meer

Wat is goede architectuur? Deel 2 - Firmitas - zonder vakmanschap geen architectuur

In het eerste artikel over kwaliteit van architectuur stond de volgende definitie van architectuur: Architectuur is de kunst en kunde van het ontwerpen van gebouwen.

Uit die definitie volgt, dat een gebouw goed is als het artistiek èn technisch geslaagd is. De drie Vitruviaanse principes stevigheid, bruikbaarheid en schoonheid moeten daarbij in evenwicht met elkaar zijn.

Lees meer

Wat is goede architectuur?

Over architectuur heeft, net als over kunst, bijna iedereen wel een mening. De architect is alleen maar met het mooie plaatje bezig geweest, hoor je regelmatig. Of: Deze aanpassing is een verminking van het ontwerp. Misschien zijn er wel zoveel meningen, doordat architectuur overal om ons heen is.

Lees meer


Referenties

Rijksvastgoedbedrijf

Projectmanagement van renovatieprojecten in diverse gevangenissen: brandveiligheid, beveiliging, interne verbouwingen en klimatologische verbeteringen.

Spangesekade

Ontwikkeling van kantoorruimten voor eigen rekening en risico. Op deze plek waren tot 2011 alleen garagebedrijven gevestigd. Na de drie units van Van Steen en Staal volgden er meer, waardoor de kade nu een bloeiend stukje Rotterdam-West is.

Havenbedrijf Rotterdam

Technisch vastgoedmanagement en organisatie van enkele projecten. De Onderzeebootloods bijvoorbeeld, waar ik twee jaar achtereen heb geholpen bij de totstandkoming van een tentoonstelling van museum Boijmans.

Woonstad

Maken van een voorstel voor de winkelgevels op de Kruiskade, in opdracht van de Alliantie West-Kruiskade.

Tot 2006 ook technisch beheer van de omvangrijke woningportefeuille.

Universiteit Utrecht

Verbeteren van de elektrische veiligheid van de gebouwen van de Universiteit. De vastgoedportefeuille omvat circa 150 gebouwen, die in een periode van 3 jaar moeten gaan voldoen aan de laatste normen.

BAM Wonen

Projectmanagement van diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten, van initiatief tot overdracht aan projectleider realisatie. Opdrachtgevers waren onder andere AM, Blauwhoed en een stichting voor ouderenhuisvesting.

IPD Opleidingen

Docent Bouwkunde voor de opleiding Makelaardij OG. Het vak Bouwkunde is één van de 6 verplichte vakken. De lesstof omvat 1600 bladzijdes en wordt in 8 cursusdagen overgebracht aan de studenten, die over zeer verschillende achtergrondkennis beschikken.

Gezondheidscentra Mariastraat en Mathenesserlaan

Voor de interne verbouwingen hebben we met een team van Vastgoedmeesters zowel ontwerp als projectmanagement verzorgd. Ook de onderhandelingen met de verhuurder en het opstellen van de meerjarenbegrotingen zijn door ons verzorgd.


Over Van Steen en Staal

Van Steen en Staal is in 2007 opgericht met als doel professioneel projectmanagement aan te bieden
aan vastgoedeigenaren. Projectmanagement is een complex vak, waarin het naast vakkennis aankomt op goeie communicatie en documentatie.

U kunt mij inhuren op interimbasis of voor een specifiek project. En wanneer u meer capaciteit nodig heeft, staan de mensen van Vastgoedmeesters altijd paraat.

Neem gerust contact op via 06 44 750 111 of via nienke@vansteenenstaal.nl als u meer wilt weten.


Over mezelf:
In 1998 studeerde ik af aan de TU Delft. Direct na mijn studie ben ik aan de slag gegaan als projectleider. Inmiddels heb ik dat zo’n achttien jaar voor diverse organisaties gedaan.

Opdrachtgevers doen mij het meeste plezier met complexe projecten. Daarin moet je doorgaan totdat de juiste informatie boven water is, totdat de juiste partijen bij elkaar zitten en totdat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. Als dat lukt is de voldoening groot.

Tussen 2007 en 2015 heb ik vanuit mijn bedrijf Van Steen en Staal op inhuurbasis gewerkt, om de vraag van grote organisaties naar flexibiliteit te beantwoorden. Flexibele teams van precies de juiste specialisten hebben de toekomst. Om die reden heb ik in 2008 ook stichting Vastgoedmeesters opgericht, een netwerkorganisatie van freelancers in de vastgoedbranche. Wij werken samen wanneer het moet en alleen wanneer het kan.      Ir. Nienke Ris

Van Steen en Staal
Mathenesserlaan 416
3023 HE Rotterdam
06 44 750 111
nienke@vansteenenstaal.nl